Ultradźwięki (kawitacja)

 

Od dziesiątek lat zjawiska fizyczne znajdują swoje zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny a teraz także w  kosmetyce i kosmetologii. Odkrywa się wciąż nieznane szlaki, w których zastosowanie znanych i nawet starych metod pokazuje wciąż nowe możliwości.

Zastosowanie ultradźwięków, czyli fal dźwiękowych o różnej częstotliwości, do zabiegów, medycznych czy dermatologiczno-kosmetycznych, także nie jest nowością, choć wydaje się być odkrytym na nowo.

Według najnowszych badań najlepsze efekty terapeutyczne w przypadku działania na skórę uzyskuje się przy małych częstotliwościach dźwięków. Działanie ultradźwięków jest rozumiane w trzech płaszczyznach:

-          działanie mechaniczne – powoduje ono mikromasaż tkanek

-          działanie termiczne ? prowadzi do przekrwienia i rozpulchnienia

-          działanie chemiczne ? powoduje zmiany strukturalne białek w komórkach skóry

Pierwsze dwa czynniki mechaniczny i termiczny zwiększają ?gotowość? skóry , wywołują stan pobudzenia tkanek i komórek na to co zostanie przy pomocy ultradźwięków wprowadzone, czyli: witaminy, stężone roztwory kosmetyczne czy farmakologiczne mające spełniać na danym obszarze określone zadanie terapeutyczne.